Scroll to content
Sketty Primary School home page

Sketty Primary School

Ysgol Gynradd Sgeti

Be the best you can be!

Gwnewch eich gorau glas!

Who's who? / Pwy 'di pwy?

Our Teachers / Ein Athrawon

Our Support Staff / Ein Cynorthwywyr Dysgu

Wider Staff / Staff ategol